Om Tidningen

The Rydberg Tribune är Viktor Rydberg Campus skoltidning. Tidskriften släpps fem gånger om året, två på höstterminen och tre på vårterminen. Förutom att den släpps digitalt här på hemsidan trycks tidningen i magasinform och delas ut till elever och prenumeranter.

Somliga nummer är temanummer, andra helt fria. Innehållet framställs av en fast redaktion, bestående av skribenter, fotografer, illustratörer och layoutare samt en styrelse som styr arbetet. Slutprodukten är en kreativ och balanserad tidskrift där både akademiska och estetiska förmågor får ta plats.